Mentoring

 

MENTORING

 

Mentoring - Pomorskie Centrum Coachingu Magdy Walczak, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Trójmiasto

Mentoring

Jest procesem nastawionym na długofalową współpracę Klient - Mentor. Dotyczy stałego wspierania Klienta w jego życiu zawodowym.

 

O czym warto pamiętać

Przy mentoringu, poza wiedzą i niezbędnym osobistym doświadczeniem Mentora w istotnej dla Klienta dziedzinie zawodowej, bardzo ważny jest dobry kontakt personalny między Mentorem i Klientem. Warto brać to pod uwagę decydując się na konkretnego Mentora.

Mentoring - Pomorskie Centrum Coachingu Magdy Walczak, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Trójmiasto
Mentoring - Pomorskie Centrum Coachingu Magdy Walczak, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Trójmiasto

Dlaczego warto?

Klient korzysta z usług Mentora, aby ten sukcesywnie wspierał jego działania i stały rozwój. Celem mentoringu jest rozwój Klienta w konkretnej dziedzinie, w przeciwieństwie do coachingu, którego celem jest z góry założony rezultat tego rozwoju.

Mentor jest partnerem, nauczycielem, towarzyszem. Inspiruje Klienta, przekazuje wiedzę, dzieli się doświadczeniem. Wspiera znajdowanie nowych rozwiązań i podążanie przez Klienta wybraną przez niego drogą. Towarzyszy Klientowi z zewnątrz w tym, co dzieje się w jego życiu zawodowym. Pokazuje możliwe konsekwencje działań Klienta. Dzięki Mentorowi Klient ma możliwość zobaczyć inną perspektywę i poznać inne możliwości.

Mentoring nie jest doradztwem. Doradztwo ma wpisane w swój charakter przedstawianie gotowych rozwiązań. W mentoringu wszystkie odpowiedzi należą do Klienta, mentor jedynie pokazuje różne źródła możliwości.

Mentor może być też wsparciem merytorycznym podczas trudnych rozmów, negocjacji, prezentacji, gdy obok przyda się druga osoba, którą bez konfliktu interesów można zaprosić do udziału w takim wydarzeniu. A która później wspólnie z Klientem przeanalizuje sytuację, pomoże podsumować przebieg spotkania i wyciągnąć najlepsze wnioski do dalszego działania. W przeciwieństwie do przyjaciela, członka rodziny czy współpracownika, Mentor nie jest związany z życiem osobistym ani zawodowym Klienta, dzięki temu może zachować obiektywną perspektywę i nie ulega naciskom sytuacji.

Mentoring odnosi się do tego co jest tu i teraz i co może wydarzyć się w przyszłości. Skupia się na możliwościach działania i potencjalnych skutkach tego działania dla życia zawodowego Klienta.

Mentoring skupia się na tym co dla Klienta jest najważniejsze w aktualnym momencie. To zawsze Klient wybiera  temat każdego spotkania.

Kontakt

error: Ta treść jest chroniona !!